Vaaliteemat

Mielenterveys

Mielenterveyspalvelut ovat olleet ruuhkautuneet jo ennen koronaa. Nyt koronan vuoksi ne tulevat olemaan vielä enemmän täynnä. Mielenterveysongelmat ovat olleet jatkuvasti kasvava ongelma, johon ei ole tarjottu tarpeeksi resursseja. Kouluihin on tarjottava riittävät psykologi ja kuraattoripalvelut, jotta nuorilla olisi paikka mihin mennä. Tämä mielenterveyspalveluista säästäminen erityisesti nuorten kohdalla tulee meille kalliiksi. Ihminen voi menettää työkykynsä tai keskeyttää opinnot mikäli hän ei saa ajoissa apua mielenterveys ongelmiinsa. Tämä tulee paljon kalliimmaksi kuin se, että pyrkisimme ennalta ehkäisemään ongelmia ennen kuin ne kasvaa isommiksi.

Ympäristö ja luonnon monimuotoisuus

Hallituksen tavoitteena on, että Suomi olisi hiilineutraali 2035. Meidän täällä Oulussa on otettava tähän tavoitteeseen osaa. Tästä vuodesta katsoen meillä on 14 vuotta aikaa päästä siihen päämäärään. Tämä on tärkeää ihan paikallisen luonnon sekä isomman kuvan kannalta, vaikkakin isomassa kuvassa roolimme on huomattavasti pienempi. Suomen mittapuulla olemme kuitenkin viidenneksi suurin kaupunki. Se, että pyritään hiilineutraaliksi ei tarkoita mitään päivässä tapahtuvaa muutosta vaan pidempää pitkäjänteistä työtä. No mitä me Oulussa voidaan käytännössä tehdä, että päästään tähän tavoitteeseen? Olen jakanut alle ajatukseni kolmeen osa alueeseen.

Energian tuotanto

Me voimme vaikuttaa paikallisella tasolla siihen, että millä energialla tuotamme sähkömme. Meidän täytyy lisätä uusiutuvan energian käyttöä sekä kannustaa siihen.  Erityisesti uusiutumattomien energia lähteiden käyttöä pitäisi vähentää. Jos katsomme tätä kuvaajaa https://www.ouka.fi/oulu/ilmasto/kasvihuonekaasupaastot huomaamme esimerkiksi, että kaukolämpö tuottaa ison osan Oululaisten kasvishuonepäästöistä tieliikenteen lisäksi. Kaukolämmön päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi siirtymällä enemmän uusiutuvan energian puolelle uusiutumattomien sijaan. Kannatan myös ydinvoimaa, mutta isot ydinvoimalat meillä suomessa valmistuvat aika hitaasti. Omasta mielestäni meidän pitäisi rakentaa pienempiä ydinvoimaloita sitten kun ne ovat mahdollisia. 

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuutta pitää pystyä turvaamaan myös Oulun alueella. Viime aikoina esimerkiksi paljon hyvää palautetta saanut Koneen säätiön ostama metsä, jonka lahjoittivat valtiolle suojeltavaksi toivoen, että siitä tehtäisiin suojelu alue (linkki artikkeliin https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymparisto/artikkeli-1.1294669). Tämä on yksi esimerkki, miten voimme suojella luonnon monimuotoisuutta. Me täällä kunnassa kuitenkin aika pitkälti päätämme, että mitä me teemme omilla metsillämme ja miten kaavoitamme.

Tieliikenne

Kannustakaamme ihmisiä valitsemaan autoilun lisäksi muita kulkumuotoja. Oulussa olemmekin hyvin tukeneet pyöräilyä rakentamalla siihen infrastruktuuria ja koen, että tämä on kehitys, jota meidän täytyy jatkaa. Samalla pitää ottaa huomioon, että monet ihmiset tarvitsevat kuitenkin autoja arki elämässään.

Maailman paras maa lapsille

Lapset ovat yhteiskuntamme haavoittuvaisimpia. Meidän täytyy tarjota riittävät resurssit lastensuojeluun ja ennaltaehkäisevään työhön, että ongelmat saataisiin ratkaistua ennen kuin ne kasaantuvat. Sekä varhaiskasvatukselle että peruskoululle pitäisi taata riittävät resurssit, jotta kasvatus ja koulutus olisivat laadukasta. Jatketaan työtä myös kiusaamista vastaan, että kenenkään ei tarvitsisi pelätä kouluun tulemista.

Lastensuojelu

Meidän täytyy taata riittävät resurssit lastensuojeluun. Tämä on se osa alue, josta ei voida yksinkertaisesti vain tinkiä. Lastensuojelun pitää olla matalan kynnyksen palvelu, johon pitäisi pystyä turvautumaan myös silloin kun tuntuu, että omat voimat ei riitä. Meillä täällä Oulussa lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi aiempaa vuoteen verrattuna. Viime vuosina Oulussa on myös kuulunut ikäviä uutisia lastensuojelusta, jotka eivät varmasti herätä luottamusta palvelua kohtaan. Paikataan mahdolliset henkilökunta vajeet mitä lastensuojelussa on tällä hetkellä. 

Varhaiskasvatus ja peruskoulu

Annetaan varhaiskasvatukselle ja peruskoululle tarpeeksi resursseja, jotta kasvatuksen tai koulutuksen laatu pysyisi mahdollisimman hyvänä. Vältetään liian suuria ryhmiä, sillä isommissa heikoimmin pärjäävät oppilaat eivät välttämättä saa tarpeeksi apua ja opetuksen laadun parantamiseksi. Ryhmien pienentäminen voi olla nykyisessä talous tilanteessa haastavaa, mutta sitä pitää tarpeen tullen tehdä. Pääideana pitää ryhmät koot minimissää nykyisellä tasolla, että eivät kasvaisi nykyisestä varhaiskasvatuksessa tai peruskoulussa. Lisäksi vältetään luomasta avoimen tilan luokkia. Avokonttorien työtehosta on sen verran tutkimuksia, että on turha tuoda samoja ongelmia koulunpuolelle.

Kiusaaminen

Nollatoleranssi kiusaamisella ja kaikelle häirinnälle. Meidän täytyy jatkaa töitä sen eteen, että ketään ei kiusattaisi koulussa. Meidän täytyy varmistaa, että kouluissa kiusaamiseen puuttuminen ei jää siitä kiinni, että resurssit tai henkilökunnan koulutus ei olisi riittävä. Myös me aikuiset tarvitsemme asenne muutosta kiusaamisen suhteen, sillä me näytämme mallia lapsille hyvässä ja pahassa.